VGC-regeerakkoord: goesting en verbrusseling

Verbrusseling als rode draad

Vandaag debatteerden de Nederlandstalige verkozenen in het Brussels parlement het regeerakkoord voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor de komende legislatuur. In de Raad van de VGC herhaalde Elke Roex, fractievoorzitter voor sp.a, dat ‘verbrusseling’ de rode draad is in de regeerakkoorden voor het Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de VGC.

Basisvoorzieningen in alle wijken

“In onze complexe en diverse hoofdstad werkten we de vorige weken drie regeerakkoorden uit die 100% Brussels kleuren. Die verbrusseling zit ook duidelijk in het akkoord voor de VGC: een open aanpak voor een stedelijk beleid waarbij we resoluut kiezen voor samenwerking met de andere overheden, los van angsten voor het verschil. De volgende vijf jaar spelen we al onze Brusselse troeven uit en nemen we onze eigen toekomst in handen.”

Met het regeerakkoord van de VGC, ‘Goesting in Brussel’, trekt de VGC de kaart van een Brusselse, pragmatische aanpak, voor diversiteit en continuïteit, voor stabiliteit en vernieuwing. De VGC staat er voor de Brusselaar, oud en jong, arm en rijk, hier getogen en nieuwkomer. Zo wordt er extra geïnvesteerd in kinderopvang. Op vraag van sp.a zullen de concrete noden voortaan op wijkniveau het ritme van de investeringen bepalen.

De wijkcentra krijgen na onstabiele jaren, eindelijk financiële zekerheid, het seniorencentrum wordt opnieuw verankerd en de gemeenschapscentra worden gevaloriseerd als centrum voor stedelijk beleid. Ook op die domeinen drukte sp.a haar stempel op het VGC-akkoord.

Elke Roex: “Verbrusseling is kiezen voor basisvoorzieningen in alle wijken en voor alle leeftijdsgroepen, in wijkcentra, in plaatsen voor Brusselse kinderen in Nederlandstalige kinderopvang, basisscholen en secundaire scholen. We gaan ook resoluut verder in de uitbouw van onze brede scholen omdat succes op school niet alleen afhangt van de school zelf maar van de leeromgeving van kinderen. Daarin spelen ook het gezin en de wijk waar onze kinderen opgroeien een grote rol.”

Recht op jong zijn

Brussel is jong, maar er is onvoldoende ruimte voor de jongeren in Brussel. Daarom zal Pascal Smet (sp.a) als Collegelid bevoegd voor Jeugd, Cultuur en Sport, tijdens deze legislatuur onder andere een fuifzaal, een speeldomein, een Urban Youth Center en een permanent jeugdhuis in het centrum van de stad realiseren. Het recht van jongeren op jong zijn zal daarbij de leidraad zijn.

“Exact 10 jaar geleden werd ik parlementslid, eerst in het Vlaams Parlement en sinds 2009 in het Brussels Parlement. De positieve dynamiek en het geloof in de eigen kracht van Brussel én in de eigen instellingen was nog nooit zo groot. Het voelt als een renaissance: we durven vernieuwen en versterken wat goed is. We benutten alle kansen om dingen mogelijk te maken die goed zijn voor Brussel en voor de Brusselaars. Verbrusseling krijgt daarmee een positief elan. Eindelijk,” besluit Elke Roex.

23-07-2014